Výsledky

V současné době pracuje LDS PAS na mnoha různých potrubích. Liší se délkou a průměrem potrubí, typem přenášeného média, počtem nainstalovaných stanic a jejich vzdáleností, provozním tlakem. LDS PAS vždy detekuje úniky z otvorů o velikosti ca. 1/100 průměru potrubí a všechny větší.

Následující výsledky detekce jsou založeny na skutečných zkušebních únicích, provedených otevřením kalibrovaného zkušebního otvoru po stanovenou dobu a poté registrací času výstrahy úniku a přesnosti umístění úniku. Zkušební úniky jsou prováděny během procesu SAT / ISAT a později pravidelně, v závislosti na místních pravidlech údržby potrubí. Zkoušky pak probíhají zpravidla bez přítomnosti pracovníků PAS na místě.

Ropovod 250 mm, 67 km, 2 stanice
Tlak na koncích potrubí Provozní režim Simulace úniku Přesnost určení polohy
26 .. 14 bar dynamický 4 mm, 10 sec 180 m za 2 minuty
17 .. 6 bar statický 4 mm, 30 sec 140 m za 2 minuty
Více produktový produktovod 250 mm, 90 km, 7 stanic
Tlak na koncích potrubí Provozní režim Simulace úniku Přesnost určení polohy
30 .. 32 bar dynamický, benzín 5 mm, 30 sec 35 m za 2 minuty
25 .. 6 bar statický, nafta 5 mm, 30 sec 23 m za 2 minuty
Produktovod kondenzátu plynu 450 mm, 200 km, 15 stanic
Tlak na koncích potrubí Provozní režim Simulace úniku Přesnost určení polohy
51 .. 42 bar dynamický 8 mm, 40 sec 68 m za 3 minuty
48 ..  37bar statický 6 mm, 30 sec 142 m za 3 minuty
BFLHC produktovod 700 mm, 380 km, 17 stanic
Tlak na koncích potrubí Provozní režim Simulace úniku Přesnost určení polohy
42 .. 22 bar dynamický 8 mm, 30 sec 48 m za 2 minuty
46 ..  26 bar dynamický 6 mm, 40 sec 14 m za 4 minuty
Produktovod zemního plynu 800 mm, 30 km, 4 stanice
Tlak na koncích potrubí Provozní režim Simulace úniku Přesnost určení polohy
50 .. 50 bar dynamický 16 mm, 40 sec 16 m za 3 minuty
48 .. 48 bar statický 9 mm, 40 sec 92 m za 3 minuty